​Zamjenice

Zamjenice su promjenjive riječi kojima se zamjenjuju druge riječi, najčešće imenice. Prema značenju zamjenice se dijele na osobne (lične), povratnu, posvojne, povratno-posvojnu, pokazne, upitne, odnosne i neodređene.

osobne zamjenice

ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona

povratna zamjenica

sebe/se

posvojne zamjenice

moj, tvoj, njegov, njezin, naš, vaš, njihov

povratno-posvojna zamjenica

svoj

pokazne zamjenice

ovaj, taj, onaj, ovakav, takav, onakav

upitne i odnosne zamjenice

tko, što, koji, čiji, kakav, kolik

neodređene zamjenice

netko, nitko, itko, nešto, ništa, išta, nečiji, ničiji, ičiji, nekakav, nikakav, ikakav, tkogod, štogod, čijigod, kakavgod, kojigod...

« Stupnjevanje Osobne zamjenice »