Povratna zamjenica

Povratnom zamjenicom sebe označuje se da se radnja vraća na osobu koja vrši radnju.Ta se zamjenica sklanja ovako:

N

G

D

A

L

I

sebe, se

sebi, si

sebe, se

sebi

sobom

PAZI

Nenaglašeni oblik povratne zamjenice u dativu si nije pravilno upotrebljavati uz neprijelazne glagole ni uz prijelazne glagole koji svojim sadržajem označuju namijenjenost subjektu. Nije pravilno sjedni si, pojedi si, a pravilno je sjedni, pojedi.