Perfekt

Perfekt je opće prošlo glagolsko vrijeme. Tvori se od nenaglašenoga prezenta pomoćnoga glagola biti, koji glasi sam, si, je, smo, ste, su, i glagolskoga pridjeva radnoga.

jednina

množina

1. lice

pjevao/pjevala sam

pjevali/pjevale smo

2. lice

pjevao/pjevala si

pjevali/pjevale ste

3. lice

pjevao/pjevala je

pjevali/pjevale su

U 3. se licu jednine povratnih glagola zanaglasnica je ispušta. Pogrešno je Djevojka se je smijala., a pravilno je Djevojka se smijala.

Perfekt u kojemu je ispuštena zanaglasnica je naziva se krnjim perfektom. Krnji perfekt čest je u naslovima, npr. Učenici posjetili zoološki vrt.

Perfekt se tvori i od svršenih i od nesvršenih glagola.

Perfekt pomoćnih glagola glasi ovako:

jednina

množina

jednina

množina

1. lice

bio/bila sam

bili/bile smo

htio/htjela sam

htjeli/htjele smo

2. lice

bio/bila si

bili/bile ste

htio/htjela si

htjeli/htjele ste

3. lice

bio/bila je

bili/bile su

htio/htjela je

htjeli/htjele su

« Prošlo vrijeme Pluskvamperfekt »