Pokazne zamjenice

Pokazne zamjenice označuju ono što je prostorno, vremenski ili u prenesenome značenju blisko govorniku, sugovorniku ili nije blisko ni govorniku ni sugovorniku.

Pokazne zamjenice ovaj, ova, ovo označuju ono što je vremenski, prostorno ili u prenesenome značenju blizu ili blisko govorniku: Ova je torba teška. (torba koja je blizu govornika).

Pokazne zamjenice taj, ta, to označuju ono što je vremenski, prostorno ili u prenesenome značenju blizu ili blisko sugovorniku: Daj mi tu torbu. (torbu koja je blizu sugovornika).

Pokazne zamjenice onaj, ona, ono označuju ono što je vremenski, prostorno ili u prenesenome značenju dalje od govornika i od sugovornika ili što nije prisutno: Ono dijete svaki dan ide u školu s prijateljem . (dijete koje nije blizu ni govornika ni sugovornika).

Isto vrijedi i za pokazne pridjevne zamjenice ovakav, takav, onakav; ovolik, tolik, onolik.


Koji?

Kakav?

Koji je poput…

Kolik?

Koji je veličinom poput...

blizina govorniku
(1. lice)

ovaj, ova, ovo

ovakav, ovakva, ovakvo

ovolik, ovolika, ovoliko

blizina sugovorniku
(2. lice)

taj, ta, to

takav, takva, takvo

tolik, tolika, toliko

udaljenost od govornika i od sugovornika (3. lice)

onaj, ona, ono

onakav, onakva, onakvo

onolik, onolika, onoliko

Pokazne se zamjenice sklanjaju ovako:


jednina

množina


muški rod

ženski rod

srednji rod

muški rod

ženski rod

srednji rod

N

ovaj

ova

ovo

ovi

ove

ova

G

ovog(a)

ove

ovog(a)

ovih

ovih

ovih

D

ovom(u)

ovoj

ovom(u)

ovim

ovim

ovim

A

ovog(a) (za živo), ovaj (za neživo)

ovu

ovo

ove

ove

ova

L

ovom(e)

ovoj

ovom(e)

ovim

ovim

ovim

I

ovim

ovom

ovim

ovim

ovim

ovim

« Povratno-posvojna zamjenica Upitne i odnosne zamjenice »