Povratno-posvojna zamjenica

Pripadanje subjektu označuje se povratno-posvojnom zamjenicom svoj. Zamjenica svoj sklanja se ovako:

jednina

padež

muški rod

ženski rod

srednji rod

N

svoj

svoja

svoje

G

svojeg(a), svog(a)

svoje

svojeg(a), svog(a)

D

svojemu(u), svom(u)

svojoj

svojem(u), svom(u)

A

svojeg(a), svog(a) (za živo), svoj (za neživo)

svoju

svoje

L

svojem(u), svom(e)

svojoj

svojem(u), svom(e)

I

svojim

svojom

svojim

množina

padež

muški rod

ženski rod

srednji rod

N

svoji

svoje

svoja

G

svojih

svojih

svojih

D

svojim

svojim

svojim

A

svoje

svoje

svoja

L

svojim

svojim

svojim

I

svojim

svojim

svojim

U hrvatskome se standardnom jeziku pripadanje subjektu uvijek izriče povratno-posvojnom zamjenicom svoj bez obzira na to kojega je subjekt lica: Ja imam svoju sobu., Ti imaš svoju sobu., On ima svoju sobu, a ne: Ja imam moju sobu., Ti imaš tvoju sobu., On ima njegovu sobu. Kad je riječ o pripadanju posjedovatelju označenu 3. licem jednine ili množine, značenje rečenice u kojoj je upotrijebljena posvojna zamjenica njegov, njezin, njihov razlikuje se od značenja rečenice u kojoj je upotrijebljena povratno-posvojna zamjenica svoj. Tako rečenica Lucija čita njezinu knjigu. znači da Lucija čita knjigu koja nije Lucijina, nego pripada kojoj drugoj ženskoj osobi, a rečenica Lucija čita svoju knjigu. znači da knjiga pripada Luciji.

« Posvojne zamjenice Pokazne zamjenice »