Posvojne zamjenice

Posvojne zamjenice koje označuju pripadanje prvomu i drugomu licu ( moj, tvoj, naš i vaš) sklanjaju se ovako:

jednina

padež

muški rod ( prijatelj, auto)

ženski rod ( sestra, knjiga)

srednji rod ( dijete, selo)

N

moj

moja

moje

G

mojeg(a), mog(a)

moje

mojeg(a), mog(a)

D

mojem(u), mom(u)

mojoj

mojem(u), mom(u)

A

mojeg(a), mog(a) (za živo), moj (za neživo)

moju

moje

V

moj

moja

moje

L

mojem(u), mom(e)

mojoj

mojem(u), mom(e)

I

mojim

mojom

mojim

množina

padež

muški rod (prijatelji, auti)

ženski rod (sestre, knjige)

srednji rod (sela)

N

moji

moje

moja

G

mojih

mojih

mojih

D

mojim

mojim

mojim

A

moje

moje

moja

V

moji

moje

moja

L

mojim

mojim

mojim

I

mojim

mojim

mojim

jednina

padež

muški rod (prijatelj, auto)

ženski rod (sestra, knjiga)

srednji rod (dijete, selo)

N

tvoj

tvoja

tvoje

G

tvojeg(a), tvog(a)

tvoje

tvojeg(a), tvog(a)

D

tvojem(u), tvom(u)

tvojoj

tvojem(u), tvom(u)

A

tvojeg(a), tvog(a) (za živo), tvoj (za neživo)

tvoju

tvoje

L

tvojem(u), tvom(e)

tvojoj

tvojem(u), tvom(e)

I

tvojim

tvojom

tvojim

množina

padež

muški rod (prijatelji, auti)

ženski rod (sestre, knjige)

srednji rod (sela)

N

tvoji

tvoje

tvoja

G

tvojih

tvojih

tvojih

D

tvojim

tvojim

tvojim

A

tvoje

tvoje

tvoja

L

tvojim

tvojim

tvojim

I

tvojim

tvojim

tvojim

jednina

padež

muški rod (prijatelj, auto)

ženski rod (sestra, knjiga)

srednji rod (dijete, selo)

N

naš

naša

naše

G

našeg(a)

naše

našeg(a)

D

našem(u)

našoj

našem(u)

A

našeg(a) (za živo), naš (za neživo)

našu

naše

V

naš

naša

naše

L

našem(u)

našoj

našem(u)

I

našim

našom

našim


množina

padež

muški rod (prijatelji, auti)

ženski rod (sestre, knjige)

srednji rod (sela)

N

naši

naše

naša

G

naših

naših

naših

D

našim

našim

našim

A

naši

naše

naša

L

našim

našim

našim

I

našim

našim

našim

jednina

padež

muški rod (prijatelj, auto)

ženski rod (sestra, knjiga)

srednji rod (dijete, selo)

N

vaš

vaša

vaše

G

vašeg(a)

vaše

vašeg(a)

D

vašem(u)

vašoj

vašem(u)

A

vašeg(a) (za živo), vaš (za neživo)

vašu

vaše

L

vašem(u)

vašoj

vašem(u)

I

vašim

vašom

vašim

množina

padež

muški rod (prijatelji, auti)

ženski rod (sestre, knjige)

srednji rod (sela)

N

vaši

vaše

vaša

G

vaših

vaših

vaših

D

vašim

vašim

vašim

A

vaši

vaše

vaša

L

vašim

vašim

vašim

I

vašim

vašim

vašim

Ako se jednoj osobi obraćamo iz poštovanja, posvojnu zamjenicu VAŠ pišemo velikim početnim slovom, npr.

Poštovana profesorice,

pozdravlja Vas Vaš učenik…

Ako se obraćamo većemu broju osoba, zamjenica VAŠ piše se malim početnim slovom.

Poštovani čitatelji,

obraća vam se vaš urednik…

Posvojne zamjenice koje označuju pripadanje trećemu licu ( njegov, njezin i njihov) sklanjaju se ovako:

jednina

padež

muški rod (prijatelj, auto)

ženski rod (sestra, knjiga)

srednji rod (dijete, selo)

N

njegov

njegova

njegovo

G

njegova

njegove

njegova

D

njegovu

njegovoj

njegovu

A

njegova (za živo), njegov (za neživo)

njegovu

njegovo

L

njegovu

njegovoj

njegovu

I

njegovim

njegovom

njegovim

množina

padež

muški rod (prijatelji, auti)

ženski rod (sestre, knjige)

srednji rod (sela)

N

njegovi

njegove

njegova

G

njegovih

njegovih

njegovih

D

njegovim

njegovim

njegovim

A

njegove

njegove

njegova

L

njegovim

njegovim

njegovim

I

njegovim

njegovim

njegovim

jednina

padež

muški rod (prijatelj, auto)

ženski rod (sestra, knjiga)

srednji rod (selo)

N

njezin

njezina

njezino

G

njezina

njezine

njezina

D

njezinu

njezinoj

njezinu

A

njezina (za živo), njezin (za neživo)

njezinu

njezino

L

njezinom

njezinoj

njezinu

I

njezinim

njezinom

njezinim

množina

padež

muški rod (prijatelji, auti)

ženski rod (sestre, knjige)

srednji rod (sela)

N

njezini

njezine

njezina

G

njezinih

njezinih

njezinih

D

njezinim

njezinim

njezinim

A

njezine

njezine

njezina

L

njezinim

njezinim

njezinim

I

njezinim

njezinim

njezinim

jednina

padež

muški rod (prijatelj, auto)

ženski rod (sestra, knjiga)

srednji rod (selo)

N

njihov

njihova

njihovo

G

njihova

njihove

njihova

D

njihovu

njihovoj

njihovu

A

njihova (za živo), njihov (za neživo)

njihovu

njihovo

L

njihovu

njihovoj

njihovu

I

njihovim

njihovom

njihovim

množina

padež

muški rod (prijatelji, auti)

ženski rod (sestre, knjige)

srednji rod (sela)

N

njihovi

njihove

njihova

G

njihovih

njihovih

njihovih

D

njihovim

njihovim

njihovim

A

njihove

njihove

njihova

L

njihovim

njihovim

njihovim

I

njihovim

njihovim

njihovim

Posvojne se zamjenice njegov, njezin i njihov u stilovima u kojima se dosljednije primjenjuju pravila hrvatskoga standardnog jezika sklanjaju po imeničkoj sklonidbi.


NE

DA

Dao je knjigu njegovomu prijatelju.

Dao je knjigu njegovu prijatelju.

Vozio se u njezinome autu.

Vozio se u njezinu autu.

Bio je u njegovome selu.

Bio je u njegovu selu.

Posvojna zamjenica njen pripada razgovornomu stilu, a u stilovima u kojima se dosljednije primjenjuju pravila hrvatskoga standardnog jezika bolje je upotrebljavati zamjenicu njezin.

NE

DA

To je njen prijatelj.

To je njezin prijatelj.

« Povratna zamjenica Povratno-posvojna zamjenica »