Predikatne rečenice

Predikatne su rečenice zavisnosložene rečenice u kojima je zavisna surečenica uvrštena na mjesto imenske riječi u imenskome predikatu glavne surečenice. Glagolski dio imenskoga predikata (spona – oblik glagola biti) nalazi se u glavnoj surečenici.

jednostavna rečenica

predikatna rečenica

P

On je dobar.

glavna surečenica predikatna surečenica

On je da boljega nema.

U predikatnoj rečenici On je da boljega nema. glavna je surečenica On je i u njoj se nalazi spona je, a nedostaje joj imenska riječ. Kad bi ona bila dobar, dobili bismo jednostavnu rečenicu On je dobar. Međutim, na mjesto imenske riječi u imenskome predikatu uvrštena je zavisna surečenica da boljega nema.

Veznik je predikatnih rečenica da. Službu veznika u predikatnim rečenicama imaju i odnosne zamjenice tko, što, koji.

Situacija je da bolja ne može biti.

Predstava je da ostaneš bez daha.

Oni nisu što smo očekivali.

Ti si koji jesi.

« Zavisnosložene rečenice Subjektne rečenice »