Priložna oznaka

Priložna je oznaka rečenični dio koji izriče različite okolnosti u kojima se vrši radnja označena predikatom. Mjesto priložnoj oznaci u rečenici otvara i glagolski i imenski predikat.

Najčešće su okolnosti mjesto, vrijeme i način. Te se okolnosti izriču priložnim oznakama mjesta, vremena i načina. One označuju mjesto na kojemu se odvija radnja označena predikatom, vrijeme u koje se odvija radnja označena predikatom te način na koji se odvija radnja označena predikatom.

vrsta priložne oznake

odgovara na pitanje

primjer

priložna oznaka mjesta

Gdje?, Kamo?, Kuda?, Odakle?, Dokle?

Sastat ćemo se u parku.

On je iz Splita.

Stani nasuprot prozoru.

priložna oznaka vremena

Kad?, Otkad?, Dokad?

Sastat ćemo se poslijepodne.

Prošle se godine doselio u Zagreb.

Katkad idemo na izlet.

priložna oznaka načina

Kako?

Skakutao je veselo i okretno.

Nekako ću ti pomoći.

Uletio je u sobu poput vihora.

Posebna su vrsta priložnih oznaka načina priložne oznake usporedbe. One odgovaraju na pitanja Kao tko?, Kao što?, Nego kad?, Nego gdje? itd.: Popravio je igračku kao pravi majstor ., Osjećao sam se bolje nego jučer.

Uz navedene priložne oznake postoje i priložne oznake kojima se izriču druge okolnosti: uzrok, namjera, posljedica, pogodba, dopuštanje, društvo, količina, sredstvo itd. One označuju uzrok zbog kojega se odvija radnja označena predikatom, namjeru s kojom se odvija radnja označena predikatom, posljedicu radnje označene predikatom itd.

vrsta priložne oznake

odgovara na pitanje

primjer

priložna oznaka uzroka

Zašto?, Zbog čega?

Zadovoljan sam zbog pobjede naše momčadi.

Zahvalit ću mu na velikoj usluzi.

Brada joj se tresla od smijeha.

priložna oznaka namjere

Radi čega?, S kojim ciljem?

Uzgajali su krave radi mlijeka.

Došli smo po košarkašku loptu.

Na doručak ćemo otići u slastičarnicu.

priložna oznaka

posljedice

S kojom posljedicom?

Stiskao mi je ruku do boli.

Do krvi sam se ogrebao na čavao.

Smijali smo se do suza.

priložna oznaka pogodbe

Pod kojim uvjetom?

Uz peticu iz školske zadaće možeš odgovarati za bolju ocjenu iz hrvatskoga.

priložna oznaka dopuštanja

Unatoč čemu?

Unatoč svojoj okretnosti nije uspio preskočiti letvu.

Bio je drzak bez ikakva razloga.

I uz dobre prijatelje osjećao se usamljenim.

priložna oznaka

društva

S kim?

Otišla je na priredbu s Marom i Sarom.

Idem se naći s društvom.

Želi li tko sa mnom u kino?

priložna oznaka

količine

Koliko?

Malo znam o njemu.

Nekoliko sam te puta to zamolila.

Ona previše zapitkuje.

priložna oznaka sredstva

Čime?

Haljinu je ukrasila cvijećem.

Na more putujemo autobusom.

Pišem plavom olovkom.

Katkad je teško razlikovati objekt i priložnu oznaku. U njihovu razlikovanju mogu pomoći ova pravila:

1. Objekt ne može biti dio predikatnoga skupa imenskoga predikata, a priložna oznaka može. U rečenici Ujutro sam sretna zbog početka novoga dana. dvije su priložene oznake, vremena (ujutro) i uzroka ( zbog početka novoga dana) uvrštene po imenskome predikatu sam sretna.

2. Objekt utječe na značenje glagola u glagolskome predikatu, a priložna oznaka ne utječe. Primjerice, značenje glagola podnijeti ili imati ovisi o objektu i razlikuje se u izrazima podnijeti bol i podnijeti prijavu ili imati predavanje , imati kuću i imati visoku temperaturu.

Zarez se ne piše iza priložne oznake kojom počinje rečenica. Nepravilno je Danas u pet sati poslijepodne , naći ćemo se pred kinom., a pravilno je Danas u pet sati poslijepodne naći ćemo se pred kinom.


« Objekt Predikatni proširak »