Provođenje više glasovnih promjena

U istoj riječi može doći i do nekoliko glasovnih promjena:

osnovna riječ ili tvorbene sastavnice

oblik ili tvorenica

glasovne promjene

gust

gušći

jotacija, jednačenje po mjestu tvorbe

iz + šarati

išarati

jednačenje po zvučnosti, jednačenje po mjestu tvorbe, ispadanje suglasnika

momak

momče

nepostojani a,palatalizacija

redak

retka

nepostojani a, jednačenje po zvučnosti

talac

taoče

nepostojani a, palatalizacija, vokalizacija

Vidi i primjere u poglavlju Imenice.

« Vokalizacija (zamjena l/o) Zamjena (i)je/e/i »