Sastavne rečenice

Sastavne su rečenice nezavisnosložene rečenice čije su surečenice samostalne, ali im se sadržaji dopunjuju.

Veznici su sastavnih rečenica i, pa, te, ni, niti te udvojeni veznici i ... i, ni ... ni, niti … niti.

Vito trči i zadovoljno pjevuši.

Ujutro idem u školu pa onda jurim na plivanje.

Prijateljice su došle po Maru te su zajedno otišle na igralište.

Moji prijatelji nisu došli niti su me nazvali.

Nemoj mi se javljati ni nazivati me!

I napisao sam zadaću i izveo Spajkija u šetnju!

Nisi ni napisao zadaću ni izveo Spajkija u šetnju!

Veznik niti upotrebljava se ondje gdje ne može stajati veznik ni: Niti lijepo pjeva niti zna plesati.

Ispred sastavnih veznika ne piše se zarez osim u rečenicama s veznikom pa u kojima se surečenice nalaze u odnosu uzrok – posljedica: Prebrzo je vozio, pa je pao s bicikla.

Ne treba upotrebljavati vezničke parove ni ... niti i niti... ni. Umjesto njih treba upotrebljavati simetrični par ni... ni: Nije me ni pogledao ni pozdravio ili veznički par niti… niti: Niti zna engleski niti zna njemački.

Sastavni je veznik i veznik a kad radnje dviju surečenica ne stoje u suprotnome odnosu: Došli su a mi smo ih lijepo primili. Ispred sastavnoga veznika a ne piše se zarez.

« Nezavisnosložene rečenice Rastavne rečenice »