Rečenica

Rečenica je jedinica kojom se prenosi potpuna obavijest. Sastoji se od najmanje jedne riječi i s drugim rečenicama može tvoriti tekst. Riječi u rečenici povezane su gramatičkim odnosima. Zato riječi mačka i dvorište u lajati mijaukati pas ne tvore rečenicu, a riječi u dvorištu mačka mijauče i pas laje tvore. Pravopisom je uređeno da se prva riječ u rečenici piše velikim početnim slovom te da se na njezinu kraju piše točka, upitnik, uskličnik ili trotočka. Zato ćemo tu rečenicu zapisati U dvorištu mačka mijauče i pas laje.

« Spojevi riječi i sintagme Rečenični dijelovi »