Predgovor

Školska gramatika priručnik je namijenjen u prvome redu učenicima osnovne i srednje škole, ali bit će koristan i svima koji se služe hrvatskim standardnim jezikom kao kratak podsjetnik na njegova osnovna gramatička pravila. U njemu se usustavljuju gramatički sadržaji obuhvaćeni u nastavnome predmetu Hrvatski jezik od 1. do 8. razreda osnovne škole prema Nastavnome planu i programu za osnovnu školu te od 1. do. 4. razrada gimnazije prema Nastavnom programu za gimnazije. Nastanak ove Gramatike motiviran je praktičnom potrebom da se učenicima, učiteljima i nastavnicima da jasan, kratak i jednostavan pregled osnovnih jezičnih znanja.

Školska gramatika slijedi sva preporučena rješenja Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i jezične savjete navedene u knjizi 555 jezičnih savjeta. i temelji se na ovim načelima:

  • načelo normativnosti: Gramatika je normativna i u njoj se opisuju gramatička pravila hrvatskoga standardnog jezika, daju se jezični savjeti te se upozorava na ono u čemu se najčešće griješi.
  • načelo sustavnosti i terminološke ujednačenosti: Gramatička se građa u najvećoj mjeri nastoji prikazati sustavno, tj. vodeći računa o tome da je sustavnost temelj svake norme. Posebna je pozornost posvećena terminološkoj ujednačenosti. Nazivlje je u najvećoj mjeri usklađeno s nastavnim planovima i programima, ali i s Hrvatskim pravopisom i novijim terminološkim spoznajama objavljenim u radovima o jezikoslovnome nazivlju.
  • tradicijsko načelo: Pri donošenju gramatičkih pravila i normativnih rješenja u obzir se uzimaju sve hrvatske gramatike i cjelokupna hrvatska tradicija.
  • načelo jednostavnosti i primjerenosti učeniku: Objašnjenja gramatičkih pravila jednostavna su i prilagođena korisnicima.